ΕΡΜΗΣ Α.ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΡΜΗΣ Α.ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Έγγραφα:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:094064867
Γ.Ε.ΜΗ.:038267505000
Μ.Α.Ε.:8792/62/Β/86/626
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Ωραιοκάστρου
Διεύθυνση:5ο ΧΛΜ. ΠΑΛ. ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τηλέφωνο:2310682289